Hosting

Idag är IT en så central och viktig funktion i detta flesta företag att drift och underhåll tar väldigt stora resurser.
Ofta så måste man kompromissa för att ha kvar resurser till utvecklingen av IT på bekostnad av säkerheten.

Hosting innebär att att en extern part ansvarar för drift, övervakning och support av servrar, kommunikation, applikationer och system. Som kund kan man välja fullständig outsourcing eller enklare förvaltning. Detta innebär att man kan utnyttja skalfördelar som man aldrig skulle själv kunna investera i som till exempel redundanta inernet anslutningar, UPS med dieselbackupp, brandskydd, Virtuella miljöer på enterprice nivå eller 24/7 övervakning i realtid.

Vi kan hjälpa dig med allt från en liten billig viruell server till en global, lastbalanserad lösning, Hur du bör planera för att din lösning är skalbar utan att du ska behöva bygga om den då kraven ökar.

Vi arbetar bara med de bästa hostingpartners som finns så ring oss när hosting är ett alternativ du funderar på.

“Att skapa och leverera, strategiska konsulttjänster inom IT, med fokus på hosting, outsourcing och molntjänster.”